Archivo de la etiqueta: Versailles

ELS NOSTRES MIRALLS

No sé si els meus lectors i lectores habituals s’aturen gaire quan llegeixen per contemplar, com si fos un paisatge enmig del no-res, la tinta diluïda en el mar de paper blanc. Perquè jo, sovint, quan llegeixo una novel·la, més enllà de seguir la història que s’hi narra, m’agrada fixar-me en les lletres, en els punts; gaudeixo, tot resseguint amb la mirada, de la forma de la Q, de la S o de la N. O de les dièresis i dels accents, emmotllats sobre la pàgina. És un plaer comprovar com, a més d’aprendre-hi, aconsegueixo acoblar-me completament amb el que tinc al davant; amb la narració, però també amb les paraules, amb la forma dels paràgrafs, com si es tractés d’una partitura musical. El món gira sempre, però podem fer que sigui meravellós si mirem detingudament la pròpia natura: els objectes i les persones representades, el que, en literatura, serien les imatges.

Saló dels miralls a Versailles

La passió per llegir amb els ulls té molt a veure amb el procés d’assimilació d’una llengua. Estudies amb la mirada els verbs, el vocabulari; vas construint frases, vas fent-hi provatures, unint paraules. Porta molts anys parlar i escriure correctament, sense resultar ni massa pedant ni massa agosarat. Tot comença captant els conceptes en el paper, per passar després a la parla. En moltes ocasions, m’he trobat que quan parlava anglès o francès, posem per cas, m’avorria sobiranament només de sentir-me. Potser, fins i tot, avorria l’altre per fer servir rimes internes o cacofonies; sí, m’hi trobava a desgrat. Arran d’aquestes experiències nefastes, he arribat a la conclusió que he d’anar amb  molta cura amb el llenguatge, que he de respectar la seva bellesa sense que xerriqui per manca d’harmonia. Tots hauríem de parlar com si fóssim poetes trobadors, manllevant expressions, assimilant-les i després incorporant-les en el discurs. Les llengües reflecteixen els nostres actes, no són innocents ni banals ni apartades de la gent. Són els nostres miralls, les nostres millors eines, el nostre millor passaport al món.

Molt aviat, en la meva adolescència, ja inconscientment però enormement, em desplaïa la manca de lèxic que sovint tenien els llibres que llegia. Ara, tant si agafo una novel·la en anglès com en català, exigeixo que l’autor hi posi taleia, que sigui variat i que empri el vocabulari més ric possible; que, naturalment, sigui ben escaient i no sembli fals o pedant. I ara m’adono, sense saber cap llengua oriental, que la llengua són dibuixos de lletres, i que la bellesa del text s’aconsegueix a partir de la seva sàvia combinació; d’ajuntar uns ideogrames amb uns altres, partint que tothom els coneix i pot jugar-hi lliurement; en el nostre cas, paraules. Al final, si hom s’hi decideix a donar el pas i escriure, només cal paper, llapis i moltes bones idees.

Sovint, els autors escullen un idioma diferent de l’après a escola o a casa, que utilitzaran quan siguin grans. Conrad, Nabokov o Brodsky, per posar tres casos palmaris, van passar-se a l’anglès. Per mi, que escric alternativament en català i en castellà, la tria bilingüe l’he feta després de llegir molt i d’assistir amb molt d’interès a les lliçons magistrals dels meus professors d’escola i de l’Ateneu, de seguir els seus consells i d’emmirallar-m’hi. Ells m’han desvetllat aquest meu interès tan viu per la llengua. Ara sé que les paraules que diem o escrivim delaten la nostra personalitat, el nostre tarannà. Sé, també, que la musicalitat s’adquireix amb el temps: des que gargotegem uns significants fins que som capaços d’ordenar-los en l’espai, construint un bon llibre. Tot va començar amb els ulls i acaba en el paper o en les cordes vocals.